ANBI

https://sheroesfoundation.nl/wp-content/uploads/2024/04/Balans-en-VenW-2023.pdfSheroes Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u alle gegevens en informatie over Sheroes Foundation, die als gevolg van deze ANBI-status voor iedereen duidelijk zichtbaar moet zijn. Het openbaar maken van deze gegevens beoogt het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te vergroten.

Sheroes Foundation werkt hier natuurlijk graag aan mee!

Algemene Gegevens

Naam : Sheroes Foundation “Empowering Local Women Heroes” (SF)

RSIN : 821594618

Contactgegevens:
E-mail : [email protected]
www.sheroesfoundation.nl

Doelstelling

Sheroes Foundation heeft ten doel:

Het opzetten en realiseren van programma’s om politieke, economische en sociaal-culturele obstakels voor vrouwen en meisjes en hun organisaties in post-koloniale landen, in het bijzonder in Tanzania, uit de weg te ruimen ter bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, vrouwenrechten en empowerment van vrouwen en meisjes en voorts al hetgeen in de ruimste zin van het woord, dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling Sheroes Foundation

Voorzitter: M.C. (Marije) te Riele
Secretaris: S.N. (Sterre) Mkatini
Penningmeester: M. (Martie) Oosterkamp

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Sheroes Foundation genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Beleidsplan Sheroes Foundation 2020-2024

Activiteitenoverzicht

Activiteitenoverzicht 2023

Activiteitenoverzicht 2022

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording 2023

Financiële verantwoording 2022