Sheroes Foundation

“Sheroes” staat voor “Women Heroes” oftewel “Heldinnen”. De Sheroes Foundation “Empowering Local Women Heroes” (SF) ondersteunt lokale initiatieven in Afrika ten zuiden van de Sahara, die hard werken om de rechten van vrouwen en meiden te verbeteren. Deze initiatieven doen dit door bijvoorbeeld vrouwenrechten in de grondwet veilig te stellen, een zero tolerance beleid voor iedere vorm van sexueel misbruik te bepleiten, leiderschap voor jonge meiden te stimuleren, en de verhalen en ervaringen van vrouwen en meiden zichtbaar te maken en stem te geven. Zo dragen wij bij om daadkrachtige en slagvaardige initiatieven van vrouwen verder van de grond te helpen trekken.

Sheroes Foundation wil hiermee een krachtige bijdrage leveren aan een wereld waarin mensen rechten voor vrouwen een vanzelfsprekendheid zijn voor ons allemaal

ACHTERGROND

Sheroes Foundation is opgezet door Marije te Riele uit Deventer. Hiermee creëert zij een passievolle symfonie uit haar 45-jaar lange ervaring en betrokken deskundigheid in het helpen opbouwen van vrouwenbewegingen (women’s movement building) op het Afrikaanse continent.

Een sprekend voorbeeld van SF’s inzet is de succesvolle mede-oprichting van het Women Fund Tanzania-Trust sinds 2006.  Het resultaat anno 2020 is een goed doordacht, transparant en degelijk fonds wat haar vruchten afwerpt en haar bestaansrecht dubbel en dwars heeft bewezen.

Afrika ten zuiden van de Sahara

Blog